Disclaimer 'RUST en BEWEGING'

De website www.rustenbeweging.be is eigendom van mevrouw Veerle VAN BELLE, actief onder de benaming ‘Rust en Beweging’, gevestigd te 2800 MECHELEN, Belgradestraat 88 bus 102, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0698.955.571, e-mail veerle@rustenbeweging.be, tel. 0498.31.04.88, (hierna genoemd RUST EN BEWEGING)

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website www.rustenbeweging.be, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, (voor-)ontwerpen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RUST EN BEWEGING of rechthoudende derden.

 

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op www.rustenbeweging.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

RUST EN BEWEGING levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal RUST EN BEWEGING de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. RUST EN BEWEGING kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via veerle@rustenbeweging.be.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RUST EN BEWEGING geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

RUST EN BEWEGING kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RUST EN BEWEGING verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

3. PRIVACYBELEID

RUST EN BEWEGING hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

RUST EN BEWEGING kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.rustenbeweging.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

4. HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Tijdens een bezoek aan de site van RUST EN BEWEGING kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden zoals deze worden voorzien door RUST EN BEWEGING. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

Meer informatie over de cookies die door RUST EN BEWEGING worden gebruikt, vindt u hier.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan veerle@rustenbeweging.be.

 

 

 

Mechelen,

Mei 2020

 

©2020 door Veerle Van Belle                 veerle@rustenbeweging.be